• Site
Search

Tên gọi:  Hội Hán-Nôm Từ Sơn, gọi tắt là “Hội”; được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2012 tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân yêu thích Hán - Nôm, ham muốn tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua chữ Hán.
 
Mục đích: Tập hợp những người có kiến thức nhất định về Hán - Nôm; yêu thích sưu tầm nghiên cứu các tư liệu văn hóa lịch sử bằng chữ Hán/ Nôm, đáp ứng yêu cầu của các Ban di tích lịch sử văn hóa và nhân dân địa phương.

Hội Hán - Nôm Từ Sơn đến nay gồm 20 thành viên. Hội là địa chỉ tin cậy trong việc nghiên cứu dịch thuật, sáng tác hoành phi câu đối cũng như các văn bản Hán - Nôm khác. Hội đã tham gia chỉnh sửa, dịch thuật, sáng tác mới hoành phi, câu đối cho một số di tích LSVH  trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh như di tích LSVH Đền Đô, các lăng vua Lý, di tích LSVH Đền Chèm (Hà Nội), một số đình đền khác.

Hội mong muốn được “kết bạn” với các tổ chức và cá nhân yêu thích Hán- Nôm để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm học tập và phục vụ, để bảo tồn một lĩnh vực văn hóa đang có xu thế ngày càng mai một này.

Chủ nhiệm
TS.Nguyễn Tiến Lương
ĐT: 0915321 225.
Email:luongnt250644@gmail.com

 

Tin hoạt động
 

HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA CLB HÁN – NÔM TỪ SƠN

Nâng cao trình độ Hán - Nôm cho hội viên. - Tổ chức 5 lần tham quan dã ngoại tới 10 di tích LSVH: Chùa Bổ, chùa Vĩnh Nghiêm, Đền Gióng, chùa Phật Tích, Khu di tích Cổ loa, đền Sái, chùa Nôm, chùa Dâu, chùa Bút Tháp, mộ An Dương Vương. - Sưu tầm trên 500 hoành phi & câu đối, hàng chục bài thơ của các di tích trên, sao chép, phiên âm, dịch nghĩa lưu thành tài liệu tham khảo cho mọi người.

CLB Hán – Nôm Từ Sơn

Tên gọi: CLB Hán-Nôm Từ Sơn, gọi tắt là “Hội”; được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2012 tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân yêu thích Hán - Nôm, ham muốn tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua chữ Hán.

Tư liệu Hán Nôm
 

BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO 平吳大告

Bình Ngô đại cáo là bài cáo của Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định vương Lê Lợi để tuyên cáo kết thúc cuộc kháng chiến chống Minh, giành lại độc lập cho Đại Việt. Về mặt văn chương, tác phẩm được người đương thời, ngay cả hậu thế, đều rất thán phục và coi là thiên cổ hùng văn. Có nhiều ý kiến cho rằng: đây được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của Việt Nam (sau bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt và trước bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Hồ Chí Minh)...

DẠY LÁNG GIỀNG - Thơ Nguyễn Trãi

Tuy sống cách ta hơn 600 năm, Nguyễn Trãi cũng đã để lại cho chúng ta một sự-nghiệp văn-chương khá đồ sộ. Chỉ riêng thơ Nôm và Hán, chúng ta đã còn giữ được của ông khoảng 340 bài,(1) đủ để cho chúng ta biết khá cặn kẽ về những suy nghĩ, tư tưởng của ông.

Hình ảnh hoạt động

QUY CHẾ CỦA CLB HÁN-NÔM TỪ SƠN

Tên gọi: CLB Hán-Nôm Từ Sơn, gọi tắt là "CLB"; được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân yêu thích Hán-Nôm, ham muốn tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua chữ Hán và chữ Nôm.

Từ điển Hán Nôm
Viện nghiên cứu Hán Nôm